ozon

Čo je ozón?

Ozón (O3) je známy pod názvom „ aktivovaný kyslík”; obsahuje 3 atómy kyslíka na rozdiel od vzduchu, ktorý dýchame s dvomi atómami kyslíka. Ozón je druhý najsilnejší dezinfikačný prostriedok na svete, preto je široko používaný na trvalé odstránenie baktérií, vírusov, vôní a nežiadúcich zápachov. Pre zaujímavosť spomenieme, že ozón sa vyskytuje aj v prírode, najčastejšie sa tvorí pri blesku. Po búrke môžeme vďaka tomu pociťovať príjemnú „vôňu dažďa”, ako dar prírody. Je však pravdepodobné, že o ozóne počujeme najčastejšie v súvislosti s ozónovou vrstvou obklopujúcou zem. Ozónová vrstva vzniknutá kvôli ultrafialovému žiareniu je pre nás dôležitá, pretože nás chráni proti škodlivému UV žiareniu.

Ako ozón účinkuje?

Účinky ozónu sú mimoriadne silné, avšak krátkodobé. Keď sa nečistoty, baktérie a vírusy dostanú do kontaktu s ozónom, vďaka oxidačnému procesu sú úplne zničené. Spotrebuje sa jeden atóm kyslíka a neostane ani zápach, ani vône, ani baktérie … iba kyslík. Postačí jeden atómov kyslíka. Následne sa ozón premení späť na kyslík.

Ako sa ozón vyrába?

Vo všeobecnosti sa na výrobu ozónu používajú dve technológie: UV žiarením a korónovým výbojom. Pri korónovom výboji sa privádza vysoké napätie na kovové pletivo, ktoré je chránené dvojitým izolačným materiálom. Izolačný materiál zabezpečuje uzemnenie a pri tomto procese sa ozón produkuje využitím existujúceho kyslíka. UV lampa pôsobí žiarením s vlnovou dĺžkou 254 nm (nanometrov) na atóm kyslíka, čím sa vytvára ozón. Rozdelením molekuly O2 vznikajú dva atómy kyslíka, ktoré sa spoja s ďalšou molekulou kyslíka (O2) a vytvoria ozón (O3).

Aká je životnosť ozónu?

Časť ozónu vyprodukovaného generátorom sa počas rozptýlenia v miestnosti premení späť na kyslík. A to v niekoľkých krokoch: oxidačná reakcia s prírodnými látkami, ako vôňa alebo dym. Reakcia s baktériami a pod., pričom následkom procesu je ich zničenie. V ďalšom kroku má ozón „polovičný život”, čo znamená, že minimum 50% „zvyšku” ozónu sa za 30 minút premení späť na kyslík. V dôsledku toho, je po každých 30 min. prítomných iba 50% ozónu oproti východiskovému množstvu. Je to podobné zmenám pomerov 16:8:4:2:1, ktoré sme si osvojili v geometrii. Polovičný život ozónu trvá prakticky menej ako 30 minút vzhľadom na prach a iné látky znečisťujúce ovzdušie, ako aj vzhľadom na teplotu. Preto je síce ozón veľmi silný, ale životnosť má krátku. Svoju prácu dobre vykoná a potom sa stratí.