Kde si môžem ozónový generátor kúpiť alebo prenajať?

Ozónový generátor môžete kúpiť v našej centrále osobne alebo poštou zásielkou. Prenájom je možný v našej centrále a onedlho aj v požičovniach technického vybavenia.

Môžem použiť ozónový generátor za prítomnosti rastlín, domácich zvierat a osôb?

Prítomnosť osôb, malých domácich zvierat, rastlín sa pri použití ozónového generátora neodporúča! Ak je však čistená miestnosť dobre uzatvoriteľná (dvere, medzery, izolácia), v ostatných miestnostiach je bezpečné sa zdržiavať. Na izoláciu čistenej miestnosti použime zrolované vlhké uteráky pod dvere a presvedčme sa o tom, že sú okná uzatvorené.
Ak je v miestnosti vetrací systém alebo klimatizácia, majme ho v uzatvorenom a vypnutom stave. Oxidačné účinky ozónu sú na kovové predmety nevýznamné okrem striebra, preto strieborné predmety premiestnime na uzavreté miesto.

Aký výkon ozónového generátora je pre mňa potrebný?

Východisko: 1gram/hodinu ozónu je potrebný na miestnosť s rozlohou cca 10 m2 s vnútorný výškou priemerne 2.8 m. Tak napr. typ Mobil O3-3 je možné použiť v miestnosti o veľkosti 30 m2, H-4.5 na 40 m2, typ H-6 na 60 m2. Tieto údaje sú dôležité pri „šokovej ozonizácii”! Ak uvažujete o ozónovom čistení väčšej miestnosti, naša spoločnosť disponuje ozónovým generátorom s väčším výkonom. Volajte našu centrálu.

Môžu sa zápachy a vône znovu obnoviť?

Vo väčšine prípadov nie! Ozónový generátor prevádzkovaný počas potrebnej doby oxiduje zdroj zápachu, vôní. V prípade plesní sa však zápach obnoví, pokiaľ jeho zdroj (vlhkosť) nie je odstránená.
Stáva sa, že je zdroj zápachu fyzického pôvodu (pokazené jedlo, živočíšne zvyšky, deravá nádoba), ktorá i naďalej vytvára nepríjemné vône. V takýchto prípadoch odstraňuje ozón zápach iba dočasne. Pre trvalé odstránenie zápachov použime ozónový generátor až po odstránení zdroja zápachu a po vyčistení miestnosti!

Ako pôsobí ozón na tabakový dym?

Oxiduje fenolový plyn a úplne eliminuje podráždenia. Fenolové plyny sú neviditeľné súčasti tabakového dymu a zapríčiňujú podráždenie učí resp. nepríjemné vône. Ozón nielen prefiltruje, ale aj zničí rušivé čiastočky dymu.

Ako môže pomôcť ozón pri ochrane pred alergiou?

Ozón je dobrým pomocníkom pri redukcii alergénov nachádzajúcich sa vo vzduchu v miestnostiach. Použitím ozónu sa oxiduje peľ v ovzduší a srsť z domácich zvierat držaných v byte. Tak je pohodlie tých, ktorých trápi alergia nepretržite zabezpečené. Srsť sa oxiduje, ale nezničí sa!

Kde treba umiestniť ozónový generátor?

Pozícia závisí od charakteru úlohy, ktorú je potrebné vykonať. Pri odstraňovaní zápachu (šíriaceho sa z určitého miesta) umiestnime zariadenie čo najbližšie k zdroju.
V prípade budovy s centrálnym ventilačným systémom umiestnime ozónový generátor k saciecu otvoru systému. (Kapacita ozónového generátora musí vyhovovať hodnotám plochy v m3!)

Čistí ozón a odstraňuje škvrny?

Nie, ozón neodstraňuje škvrny! Odstraňuje zápach a napomáha pri odstraňovaní problémov spojených so znečistením, cudziu látku však nezničí.

Je ozón škodlivý pre elektrické zariadenia, textílie a obrazy?

Nie, ozón nepoškodí počítače, textílie, kožený nábytok ani maľby. Jeho koncentrácia nie je natoľko vysoká, a to ani pri „šokovej ozonizácii”, ak sa ozonizácia opakuje v intervaloch presahujúcich 30 dní.

Aké je správne množstvo ozónu?

Generátor ozónu primeraného výkonu si zvoľme v závislosti od spôsobu použitia a účelu. Potrebné množstvo ozónu je treba nastaviť tak, aby sa vyprodukovaný ozón mohol plne využiť.
Platí to pri súvislej produkcii ozónu – neplatí to pre „šokovú ozonizáciu”. Je potrebné sa však na to bližšie pozrieť. Použitie ozónového generátora a jeho nastavenie je v prvom rade zamerané na hygienu bez zápachov a vôní, na ničenie hmyzu. Po dokončení čistenia sa spotrebuje už menšie množstvo ozónu, preto sa vytvorí menší nadbytok ozónu vo vzduchu. Ak produkciu generátora neznížime, dôjde k nadmernej produkcii ozónu. Ak pociťujeme silnú vôňu ozónu, množstvo ozónu je už väčšie, než to je potrebné. Jednoducho nastavme nižšie množstvo produkcie ozónu (nie je to možné pri všetkých typoch!)! V prípade ozónu viac neznamená lepšie!

Pozor! Vôňu ozónu nemusíme cítiť pri účinnom čistení. Ozón pôsobí aj vtedy, ak ho necítime.

Ako dlho trvajú riziká vyplývajúce z použitia ozónu?

Ozón poznáme už od začiatku minulého storočia. Viacero inštitúcií na svete zaoberajúcich sa ochranou zdravia jednotlivcov (napr. „OSHA” USA) preukázali, že množstvo ozónu 0,10 ppm (čiastočiek/milión) pre ľudí nie je nebezbečné.
Dôležité: pod týmto množstvom sa rozumie nepretržitá prítomnosť ozónu počas 8 hodín a 5 dní! Možnými príznakmi nadmernej produkcie ozónu sú zvyčajne bolesť hlavy, podráždenie očí, nosa, hrdla. Dlhodobý účinok ozónu zatiaľ nebol zaznamenaný. Pokiaľ je to potrebné, vyžiadajte si kartu bezpečnostných údajov (MSDS).

Aké množstevné limity sú platné?

Regulačný úrad USA – OSHA stanovil dve hodnoty. Prvá je 0,10 ppm (TWA) pri zohľadnení priemerného času a hmotnosti po dobu 8 hodín a druhá 0,30 ppm počas max. 15 minút. Na základe našich skúseností odporúčame množstvo 0,01 – 0,03 ppm, ktoré dokonale zohľadňuje uvedené kritériá.

Ako nastaviť a kam umiestniť ozónový generátor na účely nepretržitého čistenia vzduchu?

Dôležité: Na čistenie vzduchu sa môžu použiť iba dva typy generátora vybavené regulátorom výkonu!
1. Nastavte množstvo ozónu tak, aby bol málo citeľný, a to aj po hodine prevádzkového času.
2. Ak je ozón citeľný v priebehu 15 minút, nastavte nižší výkon a opakujte dovtedy, kým ani ozón, ani neželateľný zápach nie sú citeľné.
Prúdenie vzduchu: prúdenie vzduchu je dôležitým pomocným prvkom účinného ozónového čistenia. Odporúčame používať oscilačný ventilátor, ktorý je treba umiestniť za ozónový generátor, aby sa vyprodukovaný ozón mohol vhodne rozplynúť!
Pozícia ozónového generátora: v miestnosti môze byť kdekoľvek umiestnený, nie je ho potrebné umiestniť do výšky k tomu, aby sa ozón rovnomerne rozplynul v celej miestnosti.
Vlhkosť vzduchu: relatívna vlhkosť vzduchu 35% – 75%. Pri vlhkosti vyššej ako 80% generátor nepoužívame alebo iba v miestnosti chladenej klimatizáciou!
Teplota vzduchu: optimálna prevádzková teplota: +5C – +25C.

Ako používať ozónový generátor na odstránenie zápachov pri chove malých domácich zvierat?

Za neprítomnosti zvierat je možné vykonať „šokovú ozonizáciu” za účelom odstránenia silných zápachov. „Šoková ozonizácia” je mimoriadne účinná pri odstraňovaní odolných zápachov (ako napríklad dym, plesne, malé zvieratá).
Odstránenie zápachov v prázdnych miestnostiach (za neprítomnosti zvierat a ľudí) pomocou „šokovej ozonizácie” obnoví hygienu miestnosti. „Šoková ozonizácia” je uskutočniteľná výlučne v takých miestnostiach, kde nie sú prítomní ľudia, zvieratá ani rastliny!
Na čistenie je totiž potrebné toxické množstvo ozónu za účelom odstránenia baktérií a vírusov. To je úplne odlišné množstvo od veľmi nízkeho množstva ozónu použitého pre všeobecné čistenie vzduchu. „Šoková ozonizácia” účinne ničí plesňové huby, baktérie, vírusy a silné pachy zvierat a hmyzu, kým na prečistenie vzduchu je potrebná produkcia nízkeho množstva ozónu.
Rozmery v m2 sú len informatívne. Pre správne použitie zariadenia odporúčame zavolať na naše informačné centrum!
Je dôležité použiť zariadenie primeraného výkonu v súlade so zamýšľaným účelom. „Šokovú ozonizáciu” odporúčame vykonávať jednotlivo po izbách! Ozón nepotláča vône a zápachy, ale ich odstraňuje!